Projekty rodinných domů 2014 - 2015

Projekční oddělení společnosti MS Haus s.r.o. je zaměřeno na projekty rodinných domů - zejména dřevostaveb ať již sendvičového typu tak i staveb roubených či hrázděných. Největší objem představují projekty pro bydlení trvalé i přechodné jako jsou rodinné domy, chaty, solitérní i řadové domy, dvojdomky, obytné domy, prázdninové domky atd. V poslední letech se staly nejžádanější bungalovy. Dalším oborem jsou objekty služeb, jako jsou prodejny či restaurace, hotely, motely apod.

Projekce společnosti MS Haus s.r.o. je však schopna projektovat i stavby jiného charakteru ať již co se týká technologie stavby či účelu.

Další služby

Pro všechny druhy staveb nabízí přípravné projektové práce, průzkumy staveniště, průzkumy inženýrských sítí a jejich napojení, zaměření stávajícího stavu, výškopisné a polohopisné zaměření staveniště, studie, projekty pro stavební řízení a prováděcí projekty, technický dozor, ale i poradenskou činnost ve stavebnictví, ať již při výběru staveniště, při svépomocné dodávce, či při stavbě bez hlavního dodavatele stavby, při výběru nejvhodnějšího materiálu či technologie.

Spolupráce

Při architektonických návrzích spolupracuje společnost MS Haus s.r.o. s renovovanými architekty a dalšími specialisty.

V současné době jsou projekční práce omezeny pouze na domy z produkce společnosti MS Haus s.r.o.

Je dobře, že existuje časopis Dřevo a stavby, který potěší milovníky dřeva v oblasti bydlení a staveb a který pomůže argumentovat nevěřícím Tomášům především z řad stavařů proti předsudkům vůči dřevostavbám i obecně vůči dřevu.